Ανακαλύψτε όλα όσα πρέπει να ξέρετε σχετικά με την διαδικτυακή εκπαίδευση

Ανακαλύψτε όλα όσα πρέπει να ξέρετε σχετικά με την διαδικτυακή εκπαίδευση

Ένας από τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους όρους μετά την πανδημία είναι ο όρος «νέο φυσιολογικό».

Το νέο φυσιολογικό στην εκπαίδευση είναι η αυξημένη χρήση διαδικτυακών εργαλείων μάθησης.

Η πανδημία COVID-19 πυροδότησε  νέους τρόπους μάθησης. Σε όλο τον κόσμο, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναζητούν διαδικτυακές πλατφόρμες εκπαίδευσης για να συνεχίσουν τη διαδικασία εκπαίδευσης των σπουδαστών.

Το νέο φυσιολογικό τώρα είναι μια μετασχηματισμένη έννοια της εκπαίδευσης με διαδικτυακή μάθηση στον πυρήνα αυτής της μεταμόρφωσης. Σήμερα, η ψηφιακή μάθηση έχει αναδειχθεί ως απαραίτητος πόρος για σπουδαστές και σχολεία σε όλο τον κόσμο.

Για πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, αυτός είναι ένας εντελώς νέος τρόπος εκπαίδευσης που έπρεπε να υιοθετήσουν. Τους τελευταίους μήνες, η ζήτηση για διαδικτυακή εκπαίδευση έχει αυξηθεί σημαντικά και θα συνεχίσει να το κάνει στο μέλλον.

Όπως με τις περισσότερες μεθόδους διδασκαλίας, η διαδικτυακή μάθηση έχει επίσης το δικό της σύνολο θετικών και αρνητικών.

Η αποκωδικοποίηση και η κατανόηση αυτών των θετικών και αρνητικών θα βοηθήσει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να δημιουργήσουν στρατηγικές για την αποτελεσματικότερη παράδοση των μαθημάτων, εξασφαλίζοντας ένα αδιάκοπο μαθησιακό ταξίδι για τους σπουδαστές.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της διαδικτυακής εκπαίδευσης;

  1. Αποδοτικότητα

Η διαδικτυακή μάθηση προσφέρει στους εκπαιδευτικούς έναν αποτελεσματικό τρόπο για να παραδώσουν μαθήματα στους σπουδαστές.

Η διαδικτυακή μάθηση διαθέτει πολλά εργαλεία όπως βίντεο, PDF,

κ.α. και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα εργαλεία ως μέρος των μαθημάτων τους.

Ως συνέπεια οι εκπαιδευτικοί μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί.

  1. Προσβασιμότητα του χρόνου και του τόπου

Ένα άλλο πλεονέκτημα της διαδικτυακής εκπαίδευσης είναι ότι επιτρέπει στους σπουδαστές να παρακολουθούν μαθήματα από οποιαδήποτε τοποθεσία της επιλογής τους.

Επιτρέπει επίσης στις εκπαιδευτικές μονάδες να προσεγγίσουν ένα πιο εκτεταμένο δίκτυο σπουδαστών , αντί να περιορίζονται από γεωγραφικά όρια.

Επιπλέον, οι διαδικτυακές διαλέξεις μπορούν να καταγραφούν, να αρχειοθετηθούν και να κοινοποιηθούν για μελλοντική αναφορά. Αυτό επιτρέπει στους σπουδαστές να έχουν πρόσβαση στο μαθησιακό υλικό σε μια στιγμή άνεσης.

Έτσι, η διαδικτυακή μάθηση προσφέρει στους σπουδαστές την προσβασιμότητα του χρόνου και του τόπου στην εκπαίδευση.

  1. Προσιτή τιμή

Ένα άλλο πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής μάθησης είναι το μειωμένο οικονομικό κόστος. Η διαδικτυακή εκπαίδευση είναι πολύ πιο προσιτή σε σύγκριση με τη φυσική μάθηση.

Αυτό συμβαίνει επειδή η διαδικτυακή μάθηση εξαλείφει το κόστος (χρονικό και οικονομικό ) μεταφοράς των μαθητών και ότι αυτή συνεπάγεται.

Επιπλέον, όλο το μάθημα ή το υλικό μελέτης είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο, δημιουργώντας έτσι ένα μαθησιακό περιβάλλον χωρίς χαρτί που είναι πιο προσιτό, ενώ παράλληλα είναι ευεργετικό για το περιβάλλον.

  1. Βελτιωμένη συμμετοχή μαθητών

Δεδομένου ότι τα διαδικτυακά μαθήματα μπορούν να ληφθούν από το σπίτι ή την τοποθεσία επιλογής, υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες οι σπουδαστές να χάσουν μαθήματα.

  1. Ταιριάζει σε μια ποικιλία στυλ μάθησης

Κάθε μαθητής έχει ένα διαφορετικό μαθησιακό ταξίδι και ένα διαφορετικό στυλ μάθησης. Μερικοί σπουδαστές λειτουργούν οπτικά καλύτερα, ενώ μερικοί σπουδαστές προτιμούν να μαθαίνουν ακουστικά. Ομοίως, ορισμένοι σπουδαστές ευδοκιμούν μαθησιακά στην τάξη και άλλοι σπουδαστές είναι «σπουδαστές σόλο» που δεν αποδίδουν τα μέγιστα εντός μιας τάξης – ομάδας σπουδαστών

Η διαδικτυακή εκπαίδευση, με το εύρος των επιλογών και των πόρων της, μπορεί να εξατομικευτεί με πολλούς τρόπους. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργήσετε ένα τέλειο μαθησιακό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε σπουδαστή.

Ποια είναι τα μειονεκτήματα της διαδικτυακής εκπαίδευσης;

  1. Αδυναμία εστίασης σε οθόνες

Για πολλούς σπουδαστές, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της διαδικτυακής μάθησης είναι ο αγώνας με την εστίαση στην οθόνη για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Με τη διαδικτυακή εκπαίδευση, υπάρχει επίσης μεγαλύτερη πιθανότητα οι σπουδαστές να αποσπάται εύκολα από τα κοινωνικά μέσα ή άλλους ιστότοπους.

Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη οι καθηγητές να διατηρήσουν τις διαδικτυακές τους τάξεις ευκρινείς, ελκυστικές και διαδραστικές για να βοηθήσουν τους σπουδαστές να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στο μάθημα.

  1. Τεχνολογικά ζητήματα

Μια άλλη βασική πρόκληση των διαδικτυακών μαθημάτων είναι η συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο. Ενώ η διείσδυση στο Διαδίκτυο έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, σε μικρότερες πόλεις, μια σταθερή σύνδεση με αξιοπρεπή ταχύτητα είναι ένα πρόβλημα.

Χωρίς συνεπή σύνδεση στο Διαδίκτυο για σπουδαστές ή καθηγητές, μπορεί να υπάρχει έλλειψη συνέχειας στη μάθηση για τον εκπαιδευόμενο. Αυτό είναι επιζήμιο για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Μπορείτε να βρείτε ένα χρήσιμο οδηγό για το τι είναι το διαδίκτυο κάνοντας κλικ εδώ

  1. Αίσθηση απομόνωσης

Οι σπουδαστές μπορούν να μάθουν πολλά από τη συντροφιά των συνομηλίκων τους.

Ωστόσο, σε μια ηλεκτρονική τάξη, υπάρχουν ελάχιστες φυσικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ σπουδαστών  και εκπαιδευτικών. Αυτό συχνά οδηγεί σε μια αίσθηση απομόνωσης για τους σπουδαστές.

Σε αυτήν την περίπτωση, είναι επιτακτικό το σχολείο να επιτρέπει άλλες μορφές επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών, των συνομηλίκων και των εκπαιδευτικών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διαδικτυακά μηνύματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεδιάσκεψη που θα επιτρέπουν την προσωπική αλληλεπίδραση και θα μειώσουν την αίσθηση της απομόνωσης.

  1. Κατάρτιση εκπαιδευτικών

Η διαδικτυακή εκπαίδευση απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να έχουν μια βασική κατανόηση της χρήσης ψηφιακών μορφών μάθησης. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πάντα.

Πολύ συχνά, οι εκπαιδευτικοί έχουν μια πολύ βασική κατανόηση της τεχνολογίας. Μερικές φορές, δεν έχουν καν τους απαραίτητους πόρους και εργαλεία για τη διεξαγωγή διαδικτυακών μαθημάτων.

Για την καταπολέμηση αυτού, είναι σημαντικό τα κέντρα να επενδύσουν στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών με τις τελευταίες τεχνολογικές ενημερώσεις, ώστε να μπορούν να διεξάγουν τα διαδικτυακά μαθήματά τους χωρίς προβλήματα.

  1. Διαχείριση χρόνου οθόνης

Αυτή η αναπόφευκτη αύξηση του χρόνου παραμονής εντός της οθόνης είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και μειονεκτήματα της διαδικτυακής εκπαίδευσης .

Μερικές φορές οι σπουδαστές αναπτύσσουν επίσης κακή στάση του σώματος και άλλα σωματικά προβλήματα λόγω της παραμονής τους στην οθόνη.

Μια καλή λύση σε αυτό θα ήταν να δώσετε στους σπουδαστές πολλά διαλείμματα από την οθόνη για να ανανεώσουν το μυαλό και το σώμα τους.

100% επιτυχία στην περσινή χρονιά

Ολιγομελή Τμήματα έως 6 άτομα

Δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις

Ευέλικτος Προγραμματισμός Μαθημάτων